Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019

          Năm 2019, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tiến độ và kết quả theo kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đạt được nhiều kết quả. Dự án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum được đưa vào triển khai. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành, tham mưu cấp có thẩm quyền hình khu vực nghiên cứu, thử nghiệm phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum và dược liệu khác với diện tích dự kiến gần 100 ha. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân được đầu tư, trang bị, nhờ đó, Sở đã tổ chức thành công diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2019.

Công tác phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hoạt động hợp tác, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ sản xuất được tăng cường. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết Chương trình hợp tác số 129-CTHT/UBND-ĐHQT ngày 19/8/2019 với Trường Đại học Quốc tế về công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố thuộc vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên ký kết chương trình liên kết, hợp tác hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2019-2021. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trao đổi và ký kết hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum và Viện Nghiên Cứu Sâm Jinan, tỉnh Jeonlabuk, Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, Sở tiếp tục chuyển giao kết quả 04 đề tài, dự án cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thông qua nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ bổ sung có mục tiêu ngân sách các huyện, thành phố năm 2019, các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả nội bật: huyện Đăk Hà, triển khai nhân rộng kết quả từ dự án “Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý phế phẩm nông nghiệp làm phân bón” của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tại các xã, thị trấn; hỗ trợ nhân dân sử dụng chế phẩm sinh học trên các loại cây lúa nước trong vụ Đông Xuân 2018-2019 với diện tích thực hiện là 325,625 ha/1.880 hộ thực hiện, kết quả năng suất lúa đạt 6,8-7 tạ/ha, hỗ trợ 192.630 con cá giống (cá trắm, cá chép lai, cá rô phi, cá diêu hồng) và hỗ trợ 3.140 giống cây cà phê cho các hộ dân trồng trong năm 2019; xây dựng phát triển sản xuất rau an toàn, hoa chất lượng cao; nấm ăn, nấm và cây dược liệu. Huyện Đăk Tô, hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón cho các hộ dân trồng sắn, cà phê. Thành phố Kon Tum, xây dựng mô hình sản xuất các loại rau, củ, quả theo hướng bền vững; mô hình sản xuất cây hàng năm sử dụng giống mới; mô hình tưới nước tiết kiệm cho vườn cây ăn trái; mô hình sản xuất lúa chất lượng trên địa bàn 11 xã...

Đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian trưng bày sản phẩm

từ kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Chủ trì thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh phê duyệt tại 43/46 đơn vị (không tiến hành thanh tra tại 3 đơn vị đã ngừng hoạt động), qua đó, phát hiện 13 cơ sở vi phạm sử dụng phương tiện đo nhóm 2, hết hạn kiểm định, tháo dỡ niêm phong, kẹp chì trên phương tiện đo. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 cơ sở, doanh nghiệp có hành vi vi phạm về lĩnh vực đo lường, nhãn hàng hóa và an toàn bức xạ hạt nhân, với tổng số tiền là 49.549.000 đồng. Song song với các hoạt động cấp tỉnh, công tác quản lý đo lường trên địa bàn các huyện được chú trọng như: huyện Đắk Hà, tổ chức kiểm tra tại 246 cơ sở; huyện Sa Thầy, tổ chức kiểm tra 78 trường hợp cân đồng hồ hết hạn kiểm định; huyện Ia H’Drai, kiểm tra tại 52 cơ sở...

Công tác nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ được đẩy mạnh đem lại hiệu quả, cụ thể: đã ký kết, triển khai thực hiện 5 hợp đồng dịch vụ, tư vấn, chuyển giao công nghệ; sản xuất, cung cấp ra thị trường hơn 4.000 kg chế phẩm vi sinh dùng để xử lý phế, phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón, 1,2 tấn giá thể hữu cơ, 2.259 hũ Đông trùng hạ thảo, 2.500 cây giống ba kích, 30.000 chồi và 16.000 cây giống lan kim tuyến, 1.930 cây lan giả hạc, kiểm định, hiệu chuẩn 3.858 phương tiện đo các loại, thử nghiệm và trả kết quả 1.250 mẫu sản phẩm, hàng hóa, đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 105 công trình, kiểm xạ cho 9 phòng chụp X-quang, kiểm định chất lượng 10 máy chụp X-quang,…

Qua những kết quả đạt được, trong năm qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế chủ yếu như: một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai còn chậm tiến độ; trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chưa đồng bộ; quỹ phát triển khoa học và công nghệ cho vay chưa nhiều; công tác xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ chưa rõ nét.

Để triển khai hiệu lực, hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ trong năm 2020, và những năm tiếp theo, ngành khoa học và công nghệ tập trung triển khai một số giải pháp cụ thể như sau: một là, các phòng, các đơn vị chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; hai là, đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực cho hoạt động thanh tra, kiểm tra; ba là, kiện toàn tổ chức bộ máy của quỹ phát triển khoa học và công nghệ, thông báo bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để biết, tham gia; bốn là, tập trung đánh giá những thành tựu đạt được, cũng như những hạn chế, khó khăn của ngành khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2016-2020, tham mưu đề xuất các giải pháp để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025./.

Các tin, bài khác