Trí thức KH&CN hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/1 đến 2/2, tại Thủ độ Hà Nội. Hướng về Đại hội, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum có nhiều niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội lần này.

 

Ông Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh bày tỏ: “Cá nhân tôi cũng như toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động ở cơ quan Liên hiệp hội rất phấn khởi khi thấy qua các lần hội nghị chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Trung ương đã thảo luận hết sức kỹ về tất cả các nội dung trình Đại hội. Tôi tin tưởng vào những quyết sách Đại hội XIII của Đảng quyết định, với niềm tin và kỳ vọng về phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm đến; tin tưởng rằng, Đại hội lựa trọn những đảng viên ưu tú nhất, vượt trội về năng lực và phẩm chất bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo đất nước, tiếp tục đưa đất nước phát triển trong thời kỳ mới, xứng đáng niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân.

 

Ông Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Tôi cũng tin tưởng vào chủ trương đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ của Đảng, đồng thời cũng mong muốn Nhà nước tiếp tục có cơ chế, chính sách ưu tiên nguồn lực để phát triển đất nước về mọi mặt; tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, ưu tiên phát triển công nghiệp hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất để tạo ra chuỗi giá trị hàng hóa đủ sức cạnh tranh và hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Qua đó, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống Nhân dân.

 

Ông Đoàn Trọng Đức - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức khoa học và công nghệ tỉnh cho rằng, hiện nay, đội ngũ trí thức trẻ ở nước ta đông đảo, chất lượng được nâng lên, trình độ không thua kém các nước trong khu vực, đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước song còn nhiều tiềm năng chưa được phát huy.

Ông Đoàn Trọng Đức - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức KH&CN tỉnh

Tôi mong Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa chính sách đối với đội ngũ trí thức; đánh giá đúng vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức của đất nước.

 

Để phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ trong kỷ nguyên 4.0, cần có môi trường thật sự cởi mở, năng động. Mặt khác, Đảng và Nhà nước cần có chính sách huy động lực lượng trí thức trẻ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tham gia xây dựng luận cứ cho các hoạch định chiến lược, chính sách, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, giúp cho đội ngũ trí thức trẻ có cơ hội, hăng hái đóng góp trí tuệ cho đất nước.

Các tin, bài khác