Hội nghị lần thứ VII khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Chiều ngày 29/1, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và các Hội thành viên tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên; thu hút ngày càng đông đội ngũ trí thức KH&CN tham gia hoạt động ở các tổ chức Hội; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến các tầng lớp Nhân dân; tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng lần thứ 12, với 16 mô hình sản phẩm đạt giải (gồm 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 06 giải Ba và 07 giải Khuyến khích). Tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định 40 dự thảo quyết định, quy hoạch, chương trình, đề cương do các Ban Đảng, UBND tỉnh và các đơn vị trong tỉnh đề nghị; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện phản biện 29 dự án do Sở TN&MT đề nghị. Xuất bản 04 số Bản tin “Khoa học kỹ thuật và đời sống” (số lượng 250 bản/số); thông tin kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội.

Phối hợp với các Viện, Trung tâm trong và ngoài tỉnh, UBND các huyện, các ngành chức năng liên quan tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học để phổ kiến kiến thức, áp dụng công nghệ vào sản xuất nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Năm 2021, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đoàn kết trí thức, phát huy tính sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống; tổ chức tốt Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần 9, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng lần thứ 13; thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt.

Ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch Liên hiệp hội tặng hoa chúc mừng Hội thành viên mới của Liên hiệp hội

Tại Hội nghị, các đại thảo luận đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2021; biểu quyết kết nạp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum làm Hội thành viên của Liện hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Các tin, bài khác