Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp

Sáng ngày 09/03/2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức Lế ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2023.

Quang cảnh Lễ ký kết

Chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung:

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trong đoàn viên, hội viên, thanh niên; vận động thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong đoàn viên, thanh niên về giải quyết hậu quả chất độc hóa học; về các chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học và phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát động.

Phối hợp thực hiện công tác vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và các trang thiết bị phục vụ, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, hỗ trợ sản xuất, dạy nghề cho các đối tượng đoàn viên, thanh niên là con, cháu của người tham gia kháng chiến bị phôi nhiễm, nghi nhiễm chất độc hóa học để gia đình nạn nhân chất độc da cam có thu nhập, ổn định đời sống, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện các phong trào thi đua, nêu gương điển hình tiên tiến của các nạn nhân trẻ vượt qua sự kỳ thị, vươn lên trong cuộc sống, tự lập cho bản thân và làm kinh tế giỏi.

Phối hợp rà soát, thống kê người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ (thế hệ thứ ba, thứ tư) nghi nhiễm chất độc hóa học làm cơ sở xây dựng, đề nghị sửa đổi chính sách, cơ chế giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chỉ đạo đoàn viên, thanh niên và hội viên các cấp Hội, tổ chức các phong trào thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động liên quan đến trợ giúp các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chính sách của nhà nước đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị phôi nhiễm chất độc hóa học.

Tham gia, trao đổi những vấn đề khác có liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum.

Các tin, bài khác