Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng

Chiều ngày 10/3, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội thi Sáng tạo kỹ thuật) đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng, nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động Hội thi Sáng thuật kỹ thuật của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Cộng đồng, thời gian qua, trường đặc biệt quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu khoa học và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Qua đó đã có nhiều đề tài, sáng kiến của cán bộ, giáo viên, sinh viên được áp dụng trong thực tiễn và bước đầu ứng dụng có hiệu quả nhất định trong công tác đào tạo.

Hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, từ năm 2016 đến 2019, trường có 20 giải pháp tham gia, trong đó có 14 giải pháp đạt giải cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, trường cũng đã cử đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia Hội đồng giám khảo chấm các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng hàng năm.

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đề nghị Nhà trường quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh; tiếp tục có những đề tài, giải pháp có chất lượng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ 9 năm 2020-2021.

Các tin, bài khác