Đăk Hà: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất đang góp phần tăng năng suất các sản phẩm chủ lực như cà phê, lúa nước trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Mô hình kéo dài chu kỳ kinh doanh cà phê

Đối với cây cà phê, năm 2020 huyện Đăk Hà được UBND tỉnh công nhận vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao với quy mô 1.939 ha cho 6 đơn vị, 01 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Công ty Nghĩa Phát) với diện tích 220 ha cây ăn quả; hình thành cánh đồng mẫu sản xuất lúa thơm tại xã Đăk La diện tích 32 ha; 03 tổ hợp tác xã sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao.

Hiện nay huyện đang trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận Khu nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao Đăk Hà với quy mô 19,83 ha (tại thôn 7, xã Đăk La); thống nhất chủ trương cho 17 doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư Dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cây dược liệu, nấm dược liệu…, chăn nuôi gia cầm với tổng diện tích 21,59 ha.

Song song với việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và quảng bá sản phẩm hàng hóa cũng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Các tin, bài khác