Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ XIII

 

            Căn cứ Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ XIII, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh thông báo thời gian nhận hồ sơ như sau:

 

         

  1. Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng lần thứ 13: Thời gian nhận hồ sơ từ 1/6 đến hết ngày 15/6/2021 (theo dấu bưu điện).

 

  2. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9: Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6/2021.

 

  Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Cơ quan Thường trực Hội thi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 413 Ure - Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 Mọi thông tin chi tiết, xin truy cập website http://liehiephoikontum.org.vn. Hoặc liên hệ qua anh Mạnh, số điện thoại: 0902396788

Các tin, bài khác