Liên hiệp Hội Kon Tum với hoạt động thực tiễn và quảng bá kiến thức phục vụ sản xuất cho cộng đồng dân cư ở địa phương

Trong thời gian qua, từ ngày 16 đến ngày 21/5/2022, HĐND huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum, Liên hiệp hội Kon Tum phối hợp với Viện Phát triển Doanh nhân cộng đồng Hà Nội (SENDI), Viên nghiên cứu Sinh thái Chính sách xã hội (SPERI) tổ chức đoàn đi nghiên cứu, học tập thực tế các mô hình sản xuất Nông - Lâm kết hợp để phát triển kinh tế bảo vệ môi trường ở hai tỉnh Sơn La và Điện Biên; thành phần đoàn gồm có 11 người là lãnh đạo huyện, xã; nông dân nòng cốt, cán bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp ở cơ sở. Ông Lê Văn  Hùng, phó Chủ tịch LHH Kon Tum tham gia đoàn đi này.

Đoàn công tác thăm quan mô hình cây ăn quả tại tỉnh Sơn La

Qua đợt nghiên cứu, học tập các mô hình sản xuất nông-lâm kết hợp lần này, từng thành viên trong đoàn đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm sản xuất, cách tiếp cận và việc tổ chức sản xuất nông lâm kết hợp trong việc phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái ở nông thôn, định hướng để thực hiện các mô hình này ở các xã của huyện Kon PLông tỉnh Kon Tum trong thời gian đến với trách nhiệm và quyết tâm để có kết quả tốt, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Các tin, bài khác