Liên hiệp các Hội KH&KT và Trường Cao đẳng Kon Tum ký kết Chương trình phối hợp

 

Chiều 9/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Trường Cao đẳng Kon Tum tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2024-2027.

Quang cảnh Lễ ký kết

Theo đó, giai đoạn 2024 - 2027, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Trường Cao đẳng Kon Tum sẽ phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Kon Tum; triển khai thực hiện Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND, ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội; tuyên truyền và tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng; tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học. 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp

Bên cạnh đó, vận động viên chức, nhà giáo tham gia Câu lạc bộ Trí thức khoa học và công nghệ nhằm phát huy trí tuệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, phối hợp trong việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Trường Cao đẳng Kon Tum về hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Hàng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Trường Cao đẳng Kon Tum sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất, bổ sung chương trình cho phù hợp với tình hình thực tế.

Các tin, bài khác