Tổng kết thi đua Khối các cơ quan tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Chiều ngày 19/2, Khối thi đua các cơ quan tổ chức xã hội - tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh (Khối thi đua) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua (Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Luật gia, Hội Nhà báo, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh) đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua cũng như các chương trình, kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Triển khai công tác thi đua năm 2024, các cơ quan trong Khối thi đua tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum với chủ đề “Đoàn kết - Trách nhiệm - Chủ động vượt khó - Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum năm 2024”.

Tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chuyên đề của tỉnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

Các cơ quan trong Khối ký kết thi đua năm 2024

Hội nghị thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2023 cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tặng Bằng khen cho Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật, Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi.

Khối thi đua thống nhất bầu Hội Bảo vệ Quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật làm Trưởng Khối và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi làm Phó Khối thi đua năm 2024.

Các tin, bài khác