Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam làm việc với Liên hiệp hội tỉnh

Sáng 5/4, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiêp hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Liên hiệp hội tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Liên hiệp hội tỉnh báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, phương hướng hoạt động thời gian đến, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh về công tác tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; tổ chức các hội thi, cuộc thi và việc phối hợp thực hiện giao đất, giao rừng, phục hồi rừng gắn với phát triển sinh kế, quản lý bảo vệ rừng, giữ nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam đề nghị Liên hiệp hội tỉnh thời gian tới phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp với các ban chuyên môn của Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thông tin phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, các hội thi, cuộc thi, góp phần tạo sân chơi bổ ích, nơi hội tụ tài năng sáng tạo ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần kinh tế, mọi lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, đưa những sáng tạo có giá trị về kinh tế và ý nghĩa về xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh nhà.

Các tin, bài khác