Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh khóa IV

Ngày 6/4, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum (LHH) đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Quang cảnh Đại hội

Tham dự có TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Cao - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các đại biểu đại diện cho các trí thức KHCN của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh qua các thời kỳ. Ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh: Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lăk, Gia Lai, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi.

Các đại biểu dự Đại hội

Đến nay, LHH tỉnh hiện có 13 hội thành viên với tổng số hội viên hơn 4.100 người. Trong nhiệm kỳ qua, LHH cùng các tổ chức thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác thông tin phổ biến kiến thức, trong nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức 16 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn; xuất bản được 20 số bản tin ”Khoa học kỹ thuật và đời sống” (01 số/quý) với số lượng phát hành 300 bản/số phát tặng đến UBND các xã, phường, Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động và từng bước nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội. Thông quan Bản tin và Trang thông tin điện tử để tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN áp dụng vào sản xuất và đời sống, nâng cao đời sống của người dân, nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa góp phần xây dựng nông thôn mới, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, LHH tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định 220 dự thảo quyết định, quy hoạch, chương trình, đề cương do các ban đảng, UBND tỉnh và các đơn vị trong tỉnh đề nghị; thực hiện nhiệm vụ ủy viên phản biện 141 dự án/đề tài do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh mời tham gia; nhận xét và đánh giá 95 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức; tham gia đánh giá và phân hạng 209 sản phẩm OCOP.

LHH đã tổ chức 2 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật với 26 giải pháp tham dự, có 17 giải pháp đạt giải; tổ chức 4 Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng với 200 sản phẩm tham dự, có 99 sản phẩm đạt giải, trong đó có 4 đề tài đạt giải Cuộc thi toàn quốc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, LHH tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng LHH trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức khoa học và công nghệ; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của LHH.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa biểu dương những kết quả mà LHH đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, LHH và các hội thành viên đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết thực và đạt được những kết quả quan trọng; tích cực tham mưu đề xuất với tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học để đề xuất, xây dựng, thẩm định, quyết định ban hành và đánh giá tính hiệu quả của các chủ trương, chính sách, đề án lớn của tỉnh; có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trong thời gian tới, LHH tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và công nghệ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Công văn số 131-CV/TU ngày 9/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong tỉnh phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đóng góp nhiều và tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng tham gia đề xuất các cơ chế chính sách đãi ngộ đối với trí thức.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị LHH, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cần tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ, sức sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm tham vấn, tham gia ý kiến với cấp ủy đảng, chính quyền các luận cứ khoa học xác đáng trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại Đại hội

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cũng biểu dương và ghi nhận những đóng góp, cống hiến to lớn của Liên hiệp Hội Kon Tum đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam.

Với yêu cầu và những đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng, phát triển của Liên hiệp Hội Kon Tum trong thời kỳ mới, đồng chí Phan Xuân Dũng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đề xuất, tham mưu cho tỉnh những vấn đề quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Phan Xuân Dũng cũng đề nghị, cấp uỷ và chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đến hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, để Liên hiệp Hội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 31 ủy viên Ban Chấp hành khóa IV; bầu Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch. Ông Đặng Thanh Long tái cử chức Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2022-2027.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới

Tặng bằng khen của Liên hiệp hội Việt Nam cho các cá nhân

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Nhân dịp này, 1 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật”; 1 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 10 cá nhân, 5 tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích trong công tác hội, góp phần xây dựng và phát triển LHH.

Các tin, bài khác