Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và Sở NN&PTNT ký kết Chương trình phối hợp

Chiều 8/9, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (KH&KT) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp toàn diện trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi Lễ ký kết

Theo đó, trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và Sở NN&PTNT phối hợp tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho nông dân chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số; vận động, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc các Hội, thành viên của Liên hiệp các Hội chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho nông dân thực hành sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tham gia xây dựng nông thôn mới; đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến cho nông dân về quản lý, sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo hướng an toàn, xanh, sạch và phát triển bền vững.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh ký kết Chương trình phối

Bên cạnh đó, hai đơn vị còn phối hợp nghiên cứu giải pháp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; phát huy vai trò của hợp tác xã trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Các tin, bài khác