Hội Luật gia tổng kết công tác năm 2021

Ngày 20/01/2022, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Theo đánh giá, trong năm 2021, Hội đã tham gia góp ý vào 06 dự thảo Luật theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; góp ý vào dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2021, Quyết định thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Sở Tư pháp. Phối hợp tổ chức tuyên truyền về Cuộc bầu cử tại thôn Măng Tách, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei; đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật…; kết nạp 30 hội viên mới. Bên cạnh đó, Hội còn triển khai quán triệt, tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Khen thưởng cho các cập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác Hội năm 2022; đồng thời, trao khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam và của Tỉnh hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021.

Các tin, bài khác