Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ X

Chiều 31/3, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X (khóa III), nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và quý I/2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đánh giá, trong năm 2022, Liên hiệp hội tiếp tục kiện toàn, mở rộng tổ chức, thu hút ngày càng đông đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia hoạt động ở các tổ chức hội; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiến bộ khoa học kỹ thuật đến các tầng lớp nhân dân.

Tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định hơn 80 dự thảo quyết định, quy hoạch, chương trình, đề cương do các sở, ngành đề nghị; thực hiện 15 nhiệm vụ Ủy viên phản biện đánh giá tác động môi trường; tham gia Hội đồng bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022. Thực hiện phản biện Đề án “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025”; Đề án “Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

Xuất bản 4 số Bản tin “Khoa học kỹ thuật và đời sống”, duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Tổng hợp của Liên hiệp hội. Tham mưu tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng lần 14 năm 2021-2022, có 27/68 sản phẩm tham gia đoạt giải, gồm: 1 Nhất, 4 Nhì, 8 Ba và 14 Khuyến khích.

Năm 2023, Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đoàn kết trí thức, phát huy tính sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống; tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng lần thứ 15 năm 2022-2023; thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến tổ chức vào ngày 6/4/2023.

Tặng hoa chúc mừng thành viên mới của Liên hiệp hội tỉnh

Hội nghị lần này đã tổ chức kết nạp Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum làm thành viên liên kết của Liên hiệp hội tỉnh.

Các tin, bài khác