Hội thảo khoa học Nghiên cứu điều dưỡng năm 2023

Hội Điều dưỡng tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội thảo khoa học Nghiên cứu điều dưỡng năm 2023 với chủ đề “Nghiên cứu điều dưỡng để làm tốt công tác chăm sóc người bệnh”.

Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch Liêp hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng hơn 30 Hội viên và các nhóm tác giả của các đề tài nghiên cứu khoa học.

Ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch Liêp hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo các đại biểu được nghe chủ nhiệm các đề tài báo cáo 03 lĩnh vực thực hành chăm sóc và 06 lĩnh vực quản lý điều dưỡng và các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi thảo luận và hỏi đáp các thắc mắc liên quan đến các kết quả các nghiên cứu, làm rõ những vấn đề có liên quan đến nghiên cứu, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong nghiên cứu điều dưỡng.

Các tin, bài khác