Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ II

Chiều 25/1, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2023, Liên hiệp hội thực hiện kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy sau Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027; tiếp tục mở rộng tổ chức, thu hút ngày càng đông đội ngũ trí thức KH&CN tham gia hoạt động ở các tổ chức Hội; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiến bộ khoa học kỹ thuật đến các tầng lớp nhân dân.

Tham gia đóng góp ý kiến gần 20 dự thảo văn bản do các ban Đảng và gần 100 văn bản do các sở ngành, đơn vị trong tỉnh đề nghị; đánh giá tác động môi trường 20 dự án. Thực hiện tư vấn phản biện và giám định xã hội Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, huyện Đăk Tô, thị trấn Đăk Tô, huyện Tu Mơ Rông, huyện Kon Plông và thị trấn Sa Thầy.

Ông Đặng Thanh Long - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội phát biểu kết luận Hội nghị

Xuất bản 4 số Bản tin “Khoa học kỹ thuật và đời sống”, duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Tổng hợp của Liên hiệp hội. Tham mưu tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng lần 15 năm 2022-2023.

Các Hội thành viên cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Hội nghị đã tập trung thảo luận bàn giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học kỹ thuật và tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng lần thứ 16 năm 2023-2024.

Các tin, bài khác