Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Huyện ủy Đăk Glei

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, chiều ngày 25/4, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Huyện ủy Đăk Glei.

Quang cảnh lễ ký kết

Theo đó, trong giai đoạn 2024 - 2027, Đảng đoàn Liên hiệp hội phối hợp với Huyện ủy Đăk Glei triển khai trao đổi cung cấp các thông tin về khoa học công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ; phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, đề án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Đăk Glei; phát động các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật trong cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân và thanh thiếu niên, học sinh. Đồng thời vận động đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn huyện tham gia Câu lạc bộ Trí thức khoa học và công nghệ tỉnh, qua đó nhằm phát huy trí tuệ để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của địa phương.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Hằng năm, Đảng đoàn Liên hiệp hội và Huyện ủy Đăk Glei sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và bổ sung chương trình làm việc phù hợp với tình hình thực tế.

Các tin, bài khác