Sáng tạo kỹ thuật >> Cuộc thi sáng tạo TTN nhi đồng
(Đăng lúc: 30/09/2021 10:27:31 AM)
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ XIV (năm 2021-2022)

 

UBND TỈNH KON TUM

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỂ LỆ

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Kon Tum

lần thứ XIV (năm 2021-2022)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3431/QĐ-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh)

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Kon Tum (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng trong toàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

1. Các cơ quan tổ chức:

- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Các cơ quan phối hợp:

- Sở Tài chính;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Kon Tum.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Tất cả các em Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng trong tỉnh từ  6 tuổi đến 19 tuổi đều có quyền đăng ký tham gia Cuộc thi. Khuyến khích các em là người dân tộc thiểu số, các em khuyết tật tham gia.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình;

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với mô hình/sản phẩm dự thi

1. Yêu cầu

a) Các mô hình/sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo.

b) Mô hình/sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

c) Mô hình/sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu không ảnh hưởng đến môi trường (khuyến khích sử dụng vật liệu sẵn có), là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hoá, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

d) Mô hình/sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế, khả năng áp dụng.

đ) Mô hình/sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và trọng lượng dưới 10kg thì gửi cho Ban tổ chức, nếu kích thước mô hình/sản phẩm lớn hơn 0,5m x 0,5m x0,5m và trọng lượng hơn 10kg được gửi bằng video clip.

e) Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có hình ảnh hoặc video ghi lại toàn bộ quá trình tác giả/nhóm tác giả thiết kế, gia công, lắp ráp và vận hành, đồng thời nêu rõ nội dung hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh.

2. Tiêu  chuẩn

a) Tính mới, tính sáng tạo (hệ số 5): Mô hình/sản phẩm dự thi không trùng với bất cứ mô hình/sản phẩm nào đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam. Nếu là sự cải tiến mô hình/sản phẩm đã có thì phải nêu rõ xuất xứ của mô hình/sản phẩm gốc; Quy trình vận hành (hoạt động) của mô hình/sản phẩm thể hiện được ý tưởng riêng của tác giả.

b) Khả năng vận dụng (hệ số 3): Từ mô hình/sản phẩm và cơ chế hoạt động của mô hình/sản phẩm, có thể phát triển (thông qua nhà sản xuất) thành sản phẩm hữu ích trong học tập và trong đời sống xã hội.

c) Hiệu quả kinh tế (hệ số 2): Mô hình/sản phẩm có độ bền chắc nhất định khi sử dụng; giá thành tạo ra sản phẩm phù hợp với tính năng hoạt động của sản phẩm.

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này.

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể nhưng tối đa không vượt quá 5 thành viên.

3. Người dự thi được quyền nhờ người khác hỗ trợ viết thuyết minh và làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình nhưng không vượt quá 30% phần hỗ trợ thiết kế, gia công, lắp ráp sản phẩm.

4. Người dự thi phải làm Phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 7. Hồ sơ tham gia dự thi

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự  Cuộc thi (theo mẫu);

2. Mô hình/sản phẩm dự thi;

3. Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại mục 1.4 Điều 5;

4. Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 2 ảnh (4x6cm), ghi rõ họ, tên ở mặt sau;

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi;

Nơi tiếp nhận hồ sơ và mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi:

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Địa chỉ: số 413, đường Ure, thành phố Kon Tum.

Điện thoại liên hệ: 0260.3914669.

Email: lhhkontum@gmail.com

Điều 8. Cơ cấu giải cho mỗi lĩnh vực dự thi:

01 giải Đặc biệt trị giá:                         16.000.000 đồng;

01 giải Nhất trị giá:                               12.000.000 đồng;      

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá:                    8.000.000 đồng;

03 giải Ba, mỗi giải trị giá:                      6.000.000 đồng;

05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá:    4.000.000 đồng.

Số giải cho mỗi lĩnh vực dự thi là số lượng tối đa. Ban Tổ chức được quyền điều chỉnh số lượng giải giữa các lĩnh vực.

Ngoài các giải nêu trên, Ban Tổ chức sẽ trao một số giải khác như: Giải cho tác giả nhỏ tuổi nhất, cho mô hình đẹp nhất, cho tác giả có hoàn cảnh đặc biệt nhất…

Ban Tổ chức sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và phần thưởng cho các tác giả đạt giải Nhất, Nhì Cuộc thi. Ban Tổ chức tặng giấy khen cho các địa phương, đơn vị có nhiều mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi.

Điều 9. Thời gian tổ chức

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022.

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 15 tháng 6 năm 2022 (theo dấu bưu điện).

- Chấm thi: Tháng 7 năm 2022.

- Chọn mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc: Cuối tháng 7 năm 2022.

- Tổ chức trao giải: Quý IV năm 2022.

Điều 10. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Khi các mô hình/sản phẩm dự thi cần bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...), Ban Tổ chức có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tác giả đăng ký theo Quy định hiện hành.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan Thường trực Hội thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai thực hiện.

- Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan đồng tổ chức Cuộc thi) có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các Trường trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện và tham dự Cuộc thi, động viên học sinh mọi lứa tuổi (từ 6 tuổi đến dưới 19 tuổi) hăng hái dự thi; đồng thời gắn kết Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT của ngành với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng của tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum tích cực tuyên truyền về Cuộc thi theo Kế hoạch của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh.

 
 


 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TỈNH LẦN THỨ XIV

(NĂM 2021-2022)

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Kon Tum

 

Tên tôi là: .......................................................................... Nam/Nữ:........................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................... Dân tộc:.........................................

Hiện đang học tập (làm việc) tại: ...........................................................................................

Hộ khẩu th­ường trú:...................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................................................

Họ và tên bố: .................................................................... Nghề nghiệp: ................................

Họ và tên mẹ: .................................................................... Nghề nghiệp: ................................

(Nếu không có bố, mẹ thì ghi ng­ười đỡ đầu)

Điện thoại:......................................................................... Fax:................................................

E-mail:.........................................................................................................................................

Là tác giả của Đề tài:.................................................................................................................

Danh sách đồng tác giả: (Nếu có nhiều tác giả có thể viết thêm trang)

STT

 

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

 

Lớp, trường

 

Nơi ở

% đóng góp

 

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc lĩnh vực: 

Đồ dùng dành cho học tập                              [ ]               Phần mềm tin học                         [ ]

Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí    [ ]              Các dụng cụ sinh hoạt gia đình     [ ]

Bảo vệ môi tr­ường và phát triển kinh tế          [ ]

Hồ sơ gồm có:                    

Mô hình [ ]                              Tài liệu thuyết minh [ ]                                    Các loại  khác [ ]

Mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn (đối với lĩnh vực Phần mềm tin học)  [ ]

Ảnh tác giả  [ ] (Mỗi tác giả gửi kèm 2 ảnh 4,0cm x 6,0cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)                  

Giấy khai sinh [ ]

           Tôi xin đ­ược tham dự Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ XIV năm 2021-2022. Tôi xin cam đoan đề tài này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của nhà trường hoặc
chính quyền địa phương

..................., Ngày ....... tháng ..... năm 20.....
 Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả
 (Ký và ghi rõ họ tên)

 


THÔNG TIN CẦN BIẾT
0/9
33.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Tọa đàm sản xuất sinh thái Rừng - Rẫy - Ruộng gắn với trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Kon Plông
1/9
34.jpg
Tọa đàm sản xuất sinh thái Rừng - Rẫy - Ruộng gắn với trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Kon Plông
2/9
35.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi STKT phát biểu tại Lễ tổng kết trao giải Hội thi, Cuộc thi năm 2020-2021
3/9
36.jpg
Ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch Liên hiệp hội phát biểu khai mạc Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi STKT lần thứ 9 và Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 13 (năm 2020-2021)
4/9
37.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi STKT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải cao tại Cuộc thi lần thứ 13
5/9
38.jpg
Trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Nhì Cuộc thi lần thứ 13
6/9
39.jpg
Trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Khuyến khích Hội thi lần thứ 9
7/9
40.jpg
Trao giấy chứng nhận các các tác giả đạt giải Ba Cuộc thi lần thứ 13
8/9
41.jpg
Trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Khuyến khích Cuộc thi lần thứ 13
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 220316
Đang trực tuyến: 339