Tuyên truyền Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 (13/4/2022)
Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 năm 2022-2023 (14/1/2022)
Quyết định công nhận các giải pháp đạt giải tại Hội thi STKT lần thứ 9 (2020-2021) (26/8/2021)
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng (11/3/2021)
Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2020-2021 (14/1/2020)
Họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh (11/9/2019)
Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018 (3/7/2018)
Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ 8 (năm 2018-2019) (5/2/2018)
Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KHCN tỉnh Kon Tum trong phát triển kinh tế - xã hội (6/7/2017)
Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội, đơn vị thành viên đã đoàn kết, hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ II đã đề ra, xây dựng Liên hiệp hội ngày một phát triển, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, đóng góp thiết thực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.